Velg en side

Vi startet arbeidet med prosjektet igjen etter pausen på grunn av Covid. Det var et møte med alle våre søkere mandag 1. november. De fikk en prosjektoppgave som tar for seg tsjekkisk nyere historie. Nå har de elleve dager på seg til å grave dypere i emner som omhandler Tsjekkias moderne historie, og for å lage en presentasjon som vil danne grunnlaget for utvelgelsesprosedyren som vil finne sted den 29. november.
Søkerne har fått en test laget av vår partnerskole i Norge relatert til Norges historie i det tjuende århundre. Det er rom for forbedring. En annen prosjektaktivitet skjedde 4. november da vi hadde første forelesning som fokuserte på mer inngående kjennskap til engelsk språk og til norsk liv og institusjoner.