Vyberte stránku

V prvním listopadovém týdnu se, po delší pauze způsobené covidem, daly do pohybu plánované aktivity.
V pondělí 1. 11. proběhlo setkání všech zájemců o projekt, kde si studenti rozdělili témata z moderních českých dějin a začali pracovat na osnovách prezentací. Mají teď 11 dní na to proniknout do problematiky a rozmyslet si, jak svou prezentaci pojmout. Na základě předvedených prezentací bude výběr účastníků projektu proveden do 29. 11. 2021.
Zároveň na první schůzce studenti dostali k vyplnění malý test z norské partnerské školy na témata norských dějin 20. století. Prostor pro získání nových znalostí je nemalý.
Další z projektových aktivity pokračovaly ve čtvrtek 4. 11. úvodní hodinou angličtiny. Tyto hodiny mají pomoci v proniknutím do odbornější anglické terminologie a prohloubení znalostí a jazykové úrovně účastníků.