Vyberte stránku

V září 2020 jsme představili žákům program projektu i činnosti, které z účasti na projektu vyplývají. Mentoři projektu vysvětlili zájemcům témata a náplň práce. U koordinátora projektu se sešlo 9 závazných přihlášek. Někteří zájemci začali hned pracovat na osnovách vybraných témat z moderní české historie. Jsme za to rádi a doufáme, že jim nadšení dlouho vydrží.

První úkol, který jsme museli vyřešit, bylo vytvoření otázek pro partnerskou školu z oblasti moderních dějin. Profesoři dějepisu ve třetích ročnících oslovili všechny studenty a diskutovali o událostech, které byly v České republice ve 20. století klíčové. Z celkem 30-ti témat pak vybrali 9 otázek odborných a 1 otázku z všeobecného přehledu. Všem je jasné, že ačkoli se jedná opravdu o základní znalost českých dějin, pro norskou partnerskou školu to bude těžký oříšek. Předpokládáme, že stejně zapeklité otázky přijdou brzy z Norska.

Vzhledem k dopadům pandemie Covid – 19 Norské krajské samosprávy ( vlastnící škol v Norsku ) přijaly rozhodnutí zrušit veškerou mobilitu studentů na celý školní rok 2020-2021. I naše škola pozastavuje práce na projektu a věříme, že studenti, kteří se již do projektu zapojili, zúročí svou práci v příštím školním roce.