Vyberte stránku
mista_pameti_od totality_ke_svobode_projekt
mista_pameti_od totality_ke_svobode_projekt
mista_pameti_od totality_ke_svobode_projekt

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021 program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Projekt mezinárodní spolupráce

Gymnázium Mojmírovo náměstí Brno (ČR) – Johan Bojer skole Leksvik (NO)

Místa paměti. Od totality ke svobodě

Číslo projektu: EHP-CZ-MOP-2-015
Program: Vzdělávání
Typ projektu: Projekty mobilit
Délka projektu: 13 měsíců (08/2020 – 08/2021)
Hlavní řešitel: Gymnázium Mojmírovo náměstí, kontakt: Lenka Adámková, tel.: +420 777 110 076

Více o projektu
 

Zprostředkovatel projektu:
Dům zahraniční spolupráce

Přejít na stránky
 

Partner projektu:
Johan Bojer videregående skole, Leksvik

Přejít na stránky

Mojmirak_Gymnazium Mojmirovo namesti

Přejít na stránky gymnázia

Přejít
Johan Bojer videregaende skole

Přejít na stránky školy

Přejít

Aktuality

Mojmírák informuje o projektu

Restart!

Restart!

V prvním listopadovém týdnu se, po delší pauze způsobené covidem, daly do pohybu plánované aktivity. V pondělí 1. 11. proběhlo setkání všech zájemců o projekt, kde si studenti rozdělili témata z moderních českých dějin a začali pracovat na osnovách prezentací. Mají...

číst více
Startujeme

Startujeme

V září 2020 jsme představili žákům program projektu i činnosti, které z účasti na projektu vyplývají. Mentoři projektu vysvětlili zájemcům témata a náplň práce. U koordinátora projektu se sešlo 9 závazných přihlášek. Někteří zájemci začali hned pracovat na osnovách...

číst více

Místa Paměti.

Od totality ke svobodě.

Místa paměti. Od totality ke svobodě

Třicet let po revoluci, která změnila v naší zemi politický režim a přinesla svobodu, prochází naší školou generace, která s nesvobodou nemá žádnou bezprostřední zkušenost a jejíž rodiče si ji nesou jen jako vzpomínku z dětství. O to větší výzvou je ukázat jim, jak nesamozřejmé jsou naše občanské svobody a jak rychle je možné o ně přijít. Tím spíše, že 20. století znamenalo pro naši zemi důkladné seznámení hned se dvěma totalitními režimy. Účast na mezinárodním projektu bude pro studenty motivačním faktorem k zamyšlení a kritickému zhodnocení mechanismů vzniku a udržování nedemokratických režimů. Současně budou konfrontováni s pohledem svých vrstevníků z partnerské země, kteří jim mohou nabídnout pro jejich znalosti a přesvědčení nový kontext. V průběhu projektu se skupina českých studentů vypraví do Norska a skupina norských studentů do České republiky. Studenti-návštěvníci budou bydlet v rodinách místních studentů. Studenti navštíví partnerskou školu, kde prezentují doma připravený cyklus prezentací o totalitě a svobodě. Současně se v rámci dalšího programu seznámí s životem v partnerské zemi. Doprovázející pedagogové budou mít možnost seznámit se s metodikou výuky dějin 20. století a rozvíjením občanských kompetencí v partnerské škole, svoje zkušenosti sdílet a vzájemně se inspirovat. V každé škole se přímo zapojí do projektu 8 studentů a dva mentoři (pedagogové), nepřímo (účastí na přípravné fázi a kontaktem s hosty z partnerské školy) i další studenti a pedagogové obou stran, dále též členové rodin, které studenty ubytují. Během mobilit studenti navštíví bývalé vězení pro politické vězně z 50. let. Pojedou se podívat na zbytky železné opony na hranicích s Rakouskem a navštíví muzeum exilu. Možné dlouhodobé dopady jsou především posílení pozitivního postoje k partnerské zemi u účastníků projektu a získání prvních zkušeností se vzdělávacím pobytem v zahraničí. Dále zvýšení kvality vzdělávání v oblasti demokracie a moderních dějin. Škola získá zkušenost s mezinárodní spoluprací a naváže kontakt se zahraniční vzdělávací institucí s perspektivou dlouhodobější spolupráce.

mista_pameti_od totality_ke_svobode_about